Bescherming van de persoonsgegevens

De meeste informatie die op of via de website van FAMIFED beschikbaar is, is raadpleegbaar zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Als de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, behandelt FAMIFED deze in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Dit betekent onder meer dat:

  • de persoonsgegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie te verstrekken;
  • u een recht op toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens en de juistheid ervan kunt verifiëren; indien u onjuistheden vaststelt, kan u deze steeds laten verbeteren. Om deze rechten uit te oefenen, neemt u contact op met de beheerder van de website.

Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.

FAMIFED verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u verstrekte persoonsgegevens.