Mijn kind verblijft in het buitenland

Voorwaarden

Om recht te hebben op kinderbijslag mag je kind niet buiten België studeren of gedomicilieerd zijn.

Er zijn echter uitzonderingen waardoor je ondanks het niet vervullen van die voorwaarde toch een recht op kinderbijslag in België kan openen of bewaren. Die worden hieronder behandeld.

Internationale formulieren

Je kind verblijft of studeert in een land van de Europese Economische Ruimte

Europese Verordeningen

Landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte:

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Tsjechische Republiek, Slovakije, Slovenië, Spanje, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden en Zwitserland.

In die landen waar de Europese sociale verordeningen van toepassing zijn, heb je recht op Belgische kinderbijslag (gewone kinderbijslag en sociale toeslag).
Wanneer er ook een recht wordt geopend in een ander land van de Europese Economische Ruimte wordt het hoogste bedrag van de kinderbijslag gewaarborgd.
Onder bepaalde voorwaarden kan het recht op kraamgeld en de adoptiepremie onderzocht worden op basis van de Europese Verordeningen.

Uitzondering

In Frankrijk en Luxemburg bepalen de bilaterale overeenkomsten dat het kraamgeld betaald wordt door het land waar het gezin woont.

Je kind verblijft of studeert in een land dat geen lid is van de EER maar waarmee België een bilateraal akkoord afsloot

Er zijn bilaterale overeenkomsten afgesloten met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije, Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Servië en Montenegro.

In de bilaterale overeenkomsten met Marokko, Tunesië, Algerije, Turkije en Kosovo is kinderbijslag beperkt tot vier kinderen in het gezin.

Wat met kraamgeld?

Bij de bilaterale overeenkomsten is er geen recht op kraamgeld en evenmin op de adoptiepremie.

Je kind verblijft of studeert buiten de Europese Economische Ruimte of in een land waarmee België geen akkoord afsloot

In dat geval gelden volgende voorwaarden om recht te hebben op kinderbijslag voor je kind:

  • Verblijf in een ander land, maximum twee maanden per jaar, in één of meerdere keren
  • Verblijf in een ander land tijdens de schoolvakanties, maximum 120 dagen per jaar
  • Verblijf in een ander land om gezondheidsredenen, maximum 6 maanden per jaar
  • Buiten België studeren met een studiebeurs van een Belgische of buitenlandse instelling
  • Na het behalen van een diploma middelbaar onderwijs in België een niet-hogere studie buiten de EER volgen (maximum één jaar), of na het behalen van een einddiploma hoger onderwijs een hogere studie buiten de EER volgen (maximaal één jaar), of zonder in of buiten België een diploma hoger onderwijs verworven te hebben hoger onderwijs volgen in een land buiten de EER.

Bilaterale overeenkomsten met Marokko, Tunesië en Turkije

Schaal van de spilindex 103,04 (basis 2013 = 100) geldig op 1 juni 2017.

Marokko, Tunesië en Turkije
Kind Bedrag
1ste kind € 28,31
2de kind € 30,08
3de kind € 31,85
4de kind € 33,62